SUMP Toruń

Aktualności 31/08/2023

 

Zapraszamy do udziału w III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wkroczyły w finałową fazę – został przygotowany Projekt SUMP dla MOFT.

Projekt SUMP został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ),w ramach której powstała Prognoza oddziaływania na środowisko. III tura konsultacji społecznych obejmuje swym zakresem obydwa dokumenty, co oznacza że każdy zainteresowany może wyrazić na ich temat swoją opinię.

W jaki sposób będzie zmieniał się system transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia w kolejnych kilkunastu latach? Jakie środki transportu zyskają na znaczeniu? W jaki sposób system ten będzie zarządzany i zorganizowany? Jakich inwestycji transportowych mogą spodziewać się mieszkańcy MOFT? Jak będzie kształtowała się oferta przewozowa? W jaki sposób planowane zmiany mają szansę wpłynąć na jakość życia mieszkańców i na stan środowiska naturalnego? I wreszcie, czym jest zrównoważona mobilność i w jaki sposób można wdrożyć jej założenia do codziennego życia?

Na te i szereg innych pytań odpowiedź daje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).
Jest to strategiczny dokument, który ma pomóc władzom samorządowym efektywnie zorganizować i uporządkować system transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury niezbędnej do swobodnego i wygodnego przemieszczania się mieszkańców.

SUMP ma na celu:

Obecne problemy związane z nasileniem ruchu samochodowego, zwłaszcza w dużych miastach oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że zadbanie o zrównoważony rozwój transportu, integracja rożnych środków komunikacji i promocja aktywnej mobilności, np. jazdy na rowerze są koniecznością. Wdrożenie tego typu działań bez właściwego planu byłoby niezwykle trudne.

Tworzenie i realizacja takiego planu nie może zostać przeprowadzona prawidłowo bez udziału mieszkańców i innych interesariuszy, dlatego proces przygotowania dokumentu SUMP dla MOFT zakłada m.in. realizację trzech tur konsultacji społecznych. Pierwsza z nich miała miejsce na przełomie stycznia i lutego, druga odbyła się w maju. Miały one formę warsztatów, podczas których mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w opracowaniu m.in. wizji mobilności MOFT w 2040 r. oraz celów i pakietów działań, jakie będą w ramach SUMP wdrażane.

Dziś zapraszamy Państwa do udziały w III turze konsultacji społecznych. Podczas otwartych spotkań przedstawimy Państwu najważniejsze założenia dokumentu SUMP dla MOFT i poprosimy Państwa o ich ocenę.

Projekt SUMP dla MOFT zostanie opublikowany na stronie www.sump-torun.pl na około 10 dni przed pierwszym z zaplanowanych spotkań, które odbędzie się 19 września w Golubiu-Dobrzyniu. Zaplanowano łącznie 5 spotkań konsultacyjnych. Dokładne daty i lokalizacje prezentuje poniższa grafika.

Nie ma konieczności rejestrowania się na spotkania. Wystarczy przyjść. Każde ze spotkań będzie miało taki sam przebieg. Spostrzeżenia i uwagi można też zgłaszać za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie: www.sump-torun.pl.

Dla chętnych został przygotowany konkurs fotograficzny pod hasłem „Czym jest dla mnie zrównoważona mobilność?”.! Więcej szczegółów na stronie: www.sump-torun.pl.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na ciekawą dyskusję.

 

 

[1] CIVITAS PROSPERITY – Poradnik – opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
https://www.pois.gov.pl/media/72913/SMG_Ekspert_Civitas_Prosperity_Poradnik_2019_03_18_podglad_v1.pdf

 

Exit mobile version