SUMP Toruń

Jak pracujemy nad SUMP?

 

W celu zobrazowania procesu przygotowania SUMP opracowany został tzw. „Cykl SUMP”, który składa się z 12 następujących po sobie kroków.

Należy jednak zauważyć, że jest to obraz uproszczony i przedstawiający sytuację teoretyczną.
W praktyce często poszczególne kroki realizowane są równolegle, czasem istnieje konieczność powrotu do kroków wcześniejszych.

Zdarza się też, że jakiś krok może zostać pominięty.
Wszystko jest uzależnione od lokalnej specyfiki i potrzeb.

 

Cykl SUMP

 

 


 

Exit mobile version