Aktualności 24/10/2023

 

Dziękujemy za Państwa udział w III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT!
III tura konsultacji społecznych odbyła się w okresie od 11 września do 2 października br. Ocenie mieszkańców MOFT i innych interesariuszy poddany został projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) oraz przygotowana dla niego Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

Z projektem dokumentu SUMP dla MOFT wraz z Prognozą i załącznikami można było zapoznać się:

 • na stronie internetowej: sump-torun.pl/dokumenty
 • w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Legionów 220, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 oraz
 • podczas spotkań konsultacyjnych:
  • 19 września w Golubiu-Dobrzyniu – Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, sala nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25
  • 21 września w Aleksandrowie Kujawskim – Sala im. Edwarda Stachury w budynku zabytkowego Dworca Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2A
  • 25 września w Chełmnie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie, ul. Szkolna 6
  • 26 września w Chełmży – Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży, ul. Bydgoska 7
  • 27 września w Toruniu – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 35 osób – po 11 w Golubiu-Dobrzyniu i Aleksandrowie Kujawskim, 10 w Toruniu, 3 w Chełmnie. Niestety na spotkanie w Chełmży nie przyszła żadna osoba.
Każde ze spotkań przebiegało zgodnie z takim samym schematem. W pierwszej części spotkania prezentowany był projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) oraz przygotowana dla niego Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Prezentacje trwały około 60-90 minut. Po ich zakończeniu głos był oddawany przybyłym na spotkanie mieszkańcom i interesariuszom.

Wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi w dniach od 11 września do 2 października 2023 r.:

 • przesyłając drogą pocztową lub kurierem na adres Urzędu Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, bądź składając osobiście w ww. siedzibie Urzędu Miasta Torunia;
 • za pośrednictwem ankiety on-line (formularza) umieszczonej na stronie internetowej: www.sump-torun.pl
 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje.sump@multiconsult.com.pl
 • ustnie do protokołu w godzinach od 9:00-15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu oraz
 • podczas ww. spotkań.

Uwagi zgłoszone w III turze konsultacji społecznych zostały przedstawione w Tabela, w której zamieszczono także odpowiedzi na te uwagi.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tym podsumowaniem, które stanowi także element Raport z konsultacji społecznych SUMP dla MOFT.