Dokumenty


Dokument główny:


Załącznik nr 1 – Gminny zakres SUMP dla MOFT:

 


Załącznik nr 2 – Potoki ruchu z modelu transportowego:

 


Załącznik nr 3 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko:

 


Załącznik nr 4 – Raport Diagnostyczno-Strategiczny:

 


Załącznik nr 5 – Definicje wskaźników SUMP dla MOFT: