Harmonogram przygotowania SUMP

 

W harmonogramie przygotowania SUMP dla MOFT można wyróżnić 3 główne etapy:

  1. Przygotowanie Raportu Diagnostyczno-Strategicznego (w terminie 5 miesięcy od rozpoczęcia prac)
  2. Przygotowanie Projektu SUMP (w terminie 10 miesięcy od rozpoczęcia prac)
  3. Przygotowanie Ostatecznej wersji SUMP oraz Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
    (w terminie 13 miesięcy od rozpoczęcia prac)

Na każdym w ww. etapów przewidziano zadanie polegające na przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Pierwsze dwie tury konsultacji będą miały formę warsztatów, natomiast ostatnia tura będzie miała formę otwartych spotkań.

 

Harmonogram przygotowania SUMP