Aktualności

 

Aktualności, 24/03/2023
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia jest dokumentem, którego projekt będzie poddawany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).
Wynika to z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).
czytaj dalej

 

Aktualności, 17/03/2023
Zakończył się pierwszy etap prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT).
Jego rezultatem jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny, obrazujący obecny stan systemu transportowego Torunia i pozostałych jednostek tworzących obszar funkcjonalny.
czytaj dalej

 

Aktualności, 23/02/2023
Wydłużenie terminu na wypełnienie Ankiety dotyczącej SUMP.
Do 5 marca br. został wydłużony termin na wypełnienie Ankiety dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
czytaj dalej

 

Aktualności, 26/01/2023
Trwa pierwsza tura konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Dotychczas odbyły się spotkania warsztatowe w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży. W kolejnym kroku zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie! 
czytaj dalej

 

Aktualności, 19/01/2023
Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku.
czytaj dalej