Aktualności

 

Aktualności, 25/05/2023

Prace nad SUMP wchodzą w decydującą fazę.

Zakończyła się druga tura konsultacji społecznych na temat przyszłości systemu transportowego gmin tworzących MOFT. Obecnie opracowywana jest strategiczna część planu zrównoważonej mobilności miejskiej Torunia i sąsiednich powiatów.

W minionym tygodniu zakończyła się druga tura konsultacji społecznych, których celem było dokończenie prac nad wizją mobilności MOFT, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, na rok 2040 oraz dobranie działań, które mogą pomóc tę wizję zrealizować.
czytaj dalej

 

Aktualności, 10/05/2023

Trwa II tura konsultacji społecznych SUMP dla MOFT.

Ważnym elementem przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) jest zaangażowanie mieszkańców. Dlatego bardzo dziękujemy za Państwa udział w odbywających się właśnie spotkaniach!

Uczestnicy warsztatów stają przed niełatwym wyzwaniem. Moderatorzy proszą ich bowiem, żeby wyobrazili sobie siebie i otaczającą ich rzeczywistość za 17 lat, czyli w roku 2040. Co więcej, ważne jest żeby było to wyobrażenie ambitne, do którego chce się i warto dążyć, a nie obraz widziany przez pryzmat wielu ograniczeń, które nas otaczają.
czytaj dalej

 

Aktualności, 27/04/2023
Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT.

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wkraczają w nową fazę. Po diagnozie stanu istniejącego i wstępnej strategii rozwoju zaczynamy planować przyszłość.
Głos mieszkańców i innych interesariuszy jest w tych pracach kluczowy. Cały proces przygotowania dokumentu SUMP dla MOFT zakłada realizację trzech tur konsultacji społecznych. Pierwsza z nich odbyła się na przełomie stycznia i lutego br.
W ramach warsztatów dokonano między innymi oceny sytuacji transportowej MOFT, za pomocą analizy SWOT.
czytaj dalej

 

Aktualności, 13/04/2023
Prezydent Miasta Torunia opublikował obwieszczenie informujące o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego planu.

Treść obwieszczenia została udostępniona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
https://bip.torun.pl/obwieszczenie/53849/obwieszczenie-obwieszczenie-prezydenta-miasta-torunia-sump

 

Aktualności, 24/03/2023
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia jest dokumentem, którego projekt będzie poddawany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).
Wynika to z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).
czytaj dalej

 

Aktualności, 17/03/2023
Zakończył się pierwszy etap prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT).
Jego rezultatem jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny, obrazujący obecny stan systemu transportowego Torunia i pozostałych jednostek tworzących obszar funkcjonalny.
czytaj dalej

 

Aktualności, 23/02/2023
Wydłużenie terminu na wypełnienie Ankiety dotyczącej SUMP.
Do 5 marca br. został wydłużony termin na wypełnienie Ankiety dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
czytaj dalej

 

Aktualności, 26/01/2023
Trwa pierwsza tura konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Dotychczas odbyły się spotkania warsztatowe w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży. W kolejnym kroku zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie! 
czytaj dalej

 

Aktualności, 19/01/2023
Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku.
czytaj dalej