Aktualności 28/09/2023

 

Dobiega końca III tura konsultacji społecznych SUMP dla MOFT oraz cały proces przygotowania tego dokumentu

Od 11 września, wszyscy chętni mają możliwość zapoznania się z projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT), oraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Plan wraz z załącznikami jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.sump-torun.pl/dokumenty natomiast z wersją papierową dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 do dnia 2 października

W ramach konsultacji zorganizowanych zostało 5 spotkań, podczas których uczestnicy nie tylko mogli poznać szczegóły dokumentów, lecz również porozmawiać bezpośrednio z Wykonawcą na temat swoich spostrzeżeń czy ewentualnych uwag.  Spotkania odbyły się w 5 głównych miastach MOFT, tj.Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu, Chełmnie i Chełmży.

Serdecznie dziękujemy Państwu za wszelkie dotychczas nadesłane i wypowiedziane podczas spotkań wnioski i uwagi. Wszystkie one zostaną skrupulatnie przeanalizowane celem ewentualnego uwzględnienia ich w dokumencie. Podsumowanie zgłoszonych wniosków i uwag zostanie zamieszczone w raporcie z konsultacji społecznych, w którym znajdzie się też odniesienie do każdej Państwa opinii.

Cały proces przygotowania SUMP dla MOFT zakończy się 26 października. W tym dniu poznamy też zwycięzcę konkursu fotograficznego, w którym poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, czym dla mieszkańców MOFT jest zrównoważona mobilność. Wszystkie prace zgłoszone w konkursie zostaną opublikowane na stronie www.sump-torun.pl po ogłoszeniu wyników.

Jeszcze do 2 października br. czekamy na Państwa opinie dotyczące zapisów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).

Można je przesłać:

  • drogą pocztową lub kurierem na adres Urzędu Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń bądź składając osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Torunia
  • za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej na stronie internetowej: www.sump-torun.pl
  • przesyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje.sump@multiconsult.com.pl
  • ustnie do protokołu w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta , Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu (zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Urzędu, w celu złożenia uwag ustnie, pod numerem telefonu 56 611-83-38)