SUMP Toruń

Dokumenty


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
(SUMP dla MOFT):


Załącznik nr 1 – Gminny zakres SUMP dla MOFT:


Załącznik nr 2 – Potoki ruchu z modelu transportowego:


Załącznik nr 3 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko:


Załącznik nr 4 – Raport Diagnostyczno-Strategiczny:


Załącznik nr 5 – Definicje wskaźników SUMP dla MOFT:


Załącznik nr 6 – Symulacja ruchu

 

 

Exit mobile version