Aktualności, 19/01/2023

 

Informacja prasowa 19/01/2023

 

Jak będziemy poruszać się po miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia?
Powstaje plan zrównoważonej mobilności miejskiej.

 

Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, czyli SUMP to strategiczny dokument, który ma pomóc samorządom efektywnie zorganizować i uporządkować strukturę transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, niezbędnej do swobodnego i wygodnego przemieszczania się mieszkańców.

– Zrównoważona mobilność dopasowana do potrzeb torunian i torunianek oraz gości odwiedzających nasze miasto to kierunek, w którym podążamy od lat. Chcemy tworzyć mieszkańcom coraz lepsze warunki do życia i pracy. Żeby robić to możliwie jak najlepiej musimy mieć odpowiedni plan – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Prace nad toruńskim SUMP rozpoczęły się w październiku 2022 r. Prowadzi je firma Multiconsult Polska, specjalizująca się w dużych projektach transportowych.       

Celem, który przyświeca pracom nad dokumentem, jest przygotowanie planu dostosowanego do potrzeb wszystkich mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia. Chodzi nam o dobre rozwiązania komunikacyjne, o ułatwienie mieszkańcom codziennych dojazdów, zwiększenie dostępności transportu miejskiego, ale także rozwój gospodarczy i społeczny naszych gmin – zaznacza Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

Jak powstaje dobry plan?

Na konieczność zadbania o zrównoważony rozwój transportu, który nie tylko będzie integrował różne środki komunikacji, ale przede wszystkim odpowiadał na potrzeby mieszkańców, zwracano uwagę w dokumentach unijnych już w 2005 r. W Polsce ramy dla planów mobilności stworzyła Strategia Rozwoju Transportu z 2013 r. Pierwszym polskim miastem, które przygotowało taki dokument strategiczny, był Wrocław. W 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Komisją Europejską uruchomiło, trwający do dziś, pilotażowy projekt wspierający władze lokalne w kompleksowym planowaniu transportu.

Plany mobilności powstają wedle sprecyzowanych wytycznych, w dwunastu krokach. Ważny jest każdy element tego procesu, zwłaszcza zaangażowanie wszystkich interesariuszy. Dzięki ich aktywnemu udziałowi w konsultacjach i warsztatach będziemy mogli opracować dokument „szyty na miarę”, tzn. dostosowany do lokalnych warunków i uwzględniający faktyczne potrzeby mieszkańców – wskazuje Przemysław Panek, kierownik zespołu analiz strategicznych w Multiconsult Polska.

Zaplanowane zostały trzy tury konsultacji społecznych. Pierwsza odbędzie się w styczniu i lutym, druga w kwietniu i maju, ostatnia we wrześniu. Obecnie przygotowywany jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny oparty m.in. na wynikach przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2022 r. badań ilościowych i jakościowych w odniesieniu do przyzwyczajeń transportowych mieszkańców obszaru. W badaniach zbierane były informacje o sposobach podróżowania oraz wybieranych przez mieszańców MOFT środkach komunikacji.

Najchętniej jednak samochodem

Wynika z nich, że najpopularniejszym, w miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia, środkiem transportu jest samochód osobowy. W ten sposób raz w tygodniu lub częściej podróżuje 80% badanych, a 55,5% respondentów korzysta z niego codziennie lub prawie codziennie. Inne środki transportu cieszą się mniejszym zainteresowaniem – rowerem przynajmniej raz w tygodniu porusza się 62,2% badanych, z transportu miejskiego w Toruniu korzysta 49,4%, a z pociągu 42,5% badanych. Powodem, dla którego respondenci wybierają rower jako środek transportu, jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Deklaruje tak aż trzy czwarte badanych rowerzystów. Uwagi wymaga fakt, iż niemal co drugi respondent nie korzysta z usług toruńskiej komunikacji miejskiej, co trzeci podróżuje nią raz w tygodniu bądź rzadziej. Transport zbiorowy wybierają Ci, dla których ważny jest niski koszt podróży oraz szybkość przejazdu – tak wskazało odpowiednio 35% i 27,5% badanych podróżujących komunikacją miejską minimum dwa razy w tygodniu. Z kolei piesi uczestnicy ruchu drogowego wskazując na najczęściej spotkane utrudnienia, wymieniali przede wszystkim problemy związane z infrastrukturą (brak chodników 35,6%, brak ciągłości chodników 16%), ale także niebezpieczne zachowania kierowców 15,9% czy pozostawianie na chodnikach hulajnóg 8,8%.

– Przeprowadzone badania pozwolą wstępnie ocenić strukturę codziennych podróży, preferencje osób przemieszczających się w obrębie toruńskiego obszaru funkcjonalnego i określić kierunki rozwoju transportu. Mówimy o transporcie zintegrowanym, zrównoważonej mobilności, która zakłada szersze wykorzystanie komunikacji miejskiej, w trosce o środowisko naturalne, ograniczenie, a nie całkowite wyeliminowanie, co często się błędnie zakłada, podróży samochodami. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli efektywnie i bezpiecznie przemieszczać się  – podkreśla Jakub Rawski, koordynator projektu w Multiconsult Polska.

Prace nad toruńskim SUMP potrwają do października tego roku. Opinie i uwagi dotyczące  komunikacji, transportu i przemieszczania się w mieście i powiatach sąsiednich można zgłaszać za pośrednictwem strony dedykowanej projektowi toruńskiej mobilności: www.sump-torun.pl